Consentiment de CookiesA SOCIETAT MANTENIMENTS PREVENTIUS PUIGDOLLERS SL Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 102950   |    |  Avís legal
Tornar.  

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

 

EXTINTORS

 

Disposem d’una gran varietat d’extintors per la seva empresa, comunitats de veïns, llar, centres esportius, centres socials, etc. Extintors

de pols, extintors de CO2, extintors sobre rodes, especial per a cotxes, camions, etc. I altres productes de material contra incendis.

 

 

Li oferim el manteniment integral dels seus extintor, tant pel què fa a les revisions anuals i retimbrats, segons la normativa vigent, com

les càrregues corresponents. A Societat de Manteniments Preventius S.L., oferim solucions.

 

 
CLASSES DE FOC:
 

Focs de materials sòlids, principalment de tipus orgànic. La combustió es realitza produint brases.

Fusta, paper, cartró, teixits...

Focs de líquids o de sòlids que amb la calor passen a estadi líquid. Quitrà, gasolina, olis, grasses..

Focs de gasos. Acetilè, butà, propà, gas ciutat...

Focs de metalls i productes químics reactius, com el carbur de calci, metalls lleugers, etc.

Sodi, potassi, alumini polvoritzat, magnesi, titani, circoni..

E

Focs en presencia de tensió elèctrica superior a 25KV. Convé diferenciar-los de la resta per la importància

i diferència d’actuacions a realitzar front als mateixos.

 

 

ATENCIÓ!
 

L'US D'UN EXTINTOR INADEQUAT PEL TIPUS DE FOC PROPAGAT, PODRÀ FER QUE ES CONVERTEIXI EN UN INCENDI DIFÍCIL D'APAGAR.

 
 
 

! BIES

 

Com a mitjà de primera intervenció, format per una
toma d’aigua ubicada en un
punt fix d’una xarxa d’incendis,
han de situar-se a prop de les portes o sortides.

 

Es considera com a zona de protecció, la longitud de la
mànega, més 5 metres, per
l’aigua projectada.

 

Disposem de tot tipus de boques d’incendis i de mànegues, de diverses dimensions, acabats, així com elements modulars, armaris.

 

Consulti’ns sense cap compromís.

 

 

! CENTRALS

 

 

Gràcies aquests sistemes, s’intenta descobrir el més ràpid

possible, l'existència o inici d’un incendi en un lloc

determinat.

 

La importància de detectar un foc en els seus inicis, comporta

la imminent execució del pla de seguretat, i la ràpida extinció.

 

Aquest fet evita que les nefastes conseqüències del foc passin

a ser majors.

 

     

 


!
HIDRATANTS

 

A diferència de les boques d’incendi, els Hidrants són tomes d’aigua, situades a l’exterior dels edificis.

Això permet als Serveis Públics d’extinció, que connectin les

seves manegues en el moment en que arriben al lloc dels

fets, i no necessiten accedir a l’edifici afectat per disposar

d’aigua.

 

! RUIXADORS

 

La instal·lació de ruixadors automàtics permet tres accions simultànies, la detecció del foc, disparar la alarma i la extinció.

L’obertura dels terminals ruixadors es realitzarà a través d’un

dispositiu que s’activa per l’acció de la temperatura generada

en l’incendi que permet la projecció d’aigua sobre la zona on

s’ha produït el foc.

 

 

 

 

SENYALITZACIÓ

 

 

Disposem de senyals contra incendis per a senyalitzar tots els espais

segons les necessitat, i la normativa exigida.

 

Tenim els senyals més utilitzats i tot els exigits per els reglaments.

 

  • Senyals extintor

  • Boca d’incendi

  • Manguera

  • Alarma de foc


Mitjançant els senyals es pretén:

 

-Cridar l’atenció als treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.


-Alertar quan es produeix una determinada situació d’emergència que requereixi mitjans urgents de protecció o evacuació.


-Facilitar la localització, identificació de determinats medis o instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.


-Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.


L’elecció del tipus de senyal i del número i emplaçament dels senyals o dispositius de senyalització a utilitzar en cada cas, es realitzarà de forma que la senyalització resulti el més eficaç possible.